کوزه شدن، تکامل بشریت

کوزه شدن،الگوی تکامل بشریت است.فرآیندی که از خاک رس کوزه می سازد،کم از فرآیند به کمال رسیدن بشرندارد.

خاک زاده سنگ است و بشر زاده خاک.

مرحله اول در فرآیند کوزه شدن الک خاک رس است.در مرحله اول فرآیند انسانیت اعمال انسانی الک می شوند.بدین معنا که اعمال خوب و بد از هم الک می شوند

مرحله دوم آمیختن خاک با آب جهت گل شدن است.مرحله دوم انسانیت آمیخته شدن اعمال الک شده در خانواده با اعمال الک نشده جامعه جهت اجتماعی شدن است.به بیانی دیگر خاک جنس آب را می شناسد اما گل شدن را نمی شناسد،انسان هم اعمال جامعه را می شناسد اما چگونگی اجتماع پذیری را نمی شناسد.

مرحله سوم شکل و فرم دادن به گل در هر بار چرخیدن به دور خودش است.مرحله سوم انسانیت شکل و فرم دهی به شخصیت فردی و اجتماعی است آن دم که انسان به دور هر خصلتی می چرخد،آن را می سنجد و در انتها بر اساس سنجه های خویش آن را گزینش می کند.

مرحله چهارم که مهم ترین مرحله است،قرار دادن گل فرم داده شده جهت کوزه شدن در کوره است.مرحله چهارم انسانیت در مظیقه قرار دادن بشر جهت ثابت شدن خصائص و شکل فرم داده شدن آن است.در فرآیند پخته شدن گل جهت کوزه شدن اگر گل بتواند در برار آن همه گرما،استقامت و تحمل پیشه کند می تواند کوزه ای پخته و فرداعلی شود و می تواند به هدفی که جهت آن زاده شده است،دست پیدا کند.بشر هم در این مرحله اگر بتواند از عرصه سختی ها و مشکلات سرافراز بیرون بیاید،قاعدتا شخصیتی مستحکم و پایبند خواهد ساخت و می تواند در جهت دستیابی به کمالات قدم بردارد اما فردی که هنگام پخته شدن قصوری از او سر زده باشد قاعدتا شخصیتی ناقص و نا پخته برای خویش خواهد ساخت

مرحله پنجم مخصوص کوزه های نپخته است،رنگ کردن.اما حتی اگر با رنگ کردن هم کاستی هایش را پنهان کنیم هنگام قدم برذاشتن در مسیر هدف این کاستی ها نمایان خواهند شد و این مسئله درباره فردی که ناپخته است هم صادق است،زیرا هنگامی که به سمت اهدافش قدم بر می دارد خصائصی که لازم بود در او ثابت شوند معلق مانده و به همین دلیل نمی تواند به انها اتکا کند و به مقصودش نمی رسد

مرحله اخر به خاک برگشتن است.اگر کوزه پخته باشد،قاعدتا از آن استفاده شده و کوزه به هدفی که جهت آن خلق شده است رسیده است بنا براین به راحتی به خاک بر می گردد اما اگر ناپخته باشد بدون استفاده مانده و به سختی به خاک بر می گردد.

مرحله آخر بشریت هم برگشت به خاک است.

این را پختگی ات تعئین می کند که مرگ را در آغوش کشی یا مرگ در آغوشت کشد.

دوستدار شما باپوک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *