ماه: مارس 2017

کوته سخنی با خدا

خدا در دل توست،لیکن تو در آسمان به دنبالش می گردی. سلام.نمی دانم سلامم را به عنوان سلامتی تلقی خواهی ویا صدا کردنت.از ندیدگان آدم و حوا،از فرزندان آبان و از توابع زمینم. از جنس آدم و حوا هستم،خطا خواهم کرد،جبران ناپذیر،آن را به توبه ای خواهی بخشید،باورناپذیر.از دنیا می خورم،اورا خواهی زد.از آدمیان دلزده […]