ماه: آوریل 2017

ماجرای زندگی

زندگی واژه ایست عمیق،که برای درکش،باید که در آن غرق شد و برای شکست دادنش،باید که غریق نجات شد،اما با این همه،باز هم این زندگی است که برنده ماجراست، زیرا که ما اگر شناگران ماهری باشیم فقط وفقط توانسته ایم حقمان را از آن بگیریم،همین وبس. زندگی یک ماجراست،یک ماجرای طولانی و جذاب؛که سرار آن […]

ستوده ترین وجود

چشمان ارغوانی ات را خواهم ستود،ای ستوده ترین وجود سگرمه هایت را به تبسمی خواهم خرید،ای زیبا ترین وجود مهر سکوت لبهایت را به درودی خواهم گشود،ای مهربانترین وجود بوسه بر دستان پینه بسته ات خواهم زد،ای نازنین ترین وجود هم پای پاهای خسته ات خواهم شد،آنگاه که کفش آهنی می خواهی تنبیه هایت را […]

تبسم گرم

وقتی خورشید به ساکنین زمینش لبخند میزند،شاید که شاهد یکی از بهترین صحنه های عمرمان هستیم،سکانسی از زندگی که خیلی از ماها بازی کردن آن را خوب بلد نیستیم،خیلی ساده و بی تفاوت از کنار این اتفاق شگفت انگیزرد می شویم . اما این صحنه مملوء از احساس است ، احساسی شیرین که رنگ و […]