ماه: دسامبر 2017

تبریک

دیروز را دوست داشته باش به شرط عبرت نه حسرت امروز را دوست داشته باش به شرط زیستن نه مردن فردا را دوست داشته باش به شرط ساختن نه باختن خویشتن را دوست داشته باش به شرط بنده خدا نه بنده مخلوق زندگی را دوست داشته باش چون خواست خدایت است خدایی که دوستت دارد […]

چشمه

  چشمه با تلاش فراوان سنگ سخت را کنار زدو به قعر سرزمینی مبهم جاری شد. اما ای کاش چشمه وارد این سرزمین نمی شدی، سرزمینی که در آن احساس بی مفهوم ترین واژه است، سرزمینی که نفس کشیدن درآن حکم مرگ را دارد، سرزمینی که زندگی کردن در آن حکم کشتن روح ها را […]

یلدا

  باز هم شب یلدا باز، هم شب چله، باز هم رسید شب پر خوری، بازهم رسید شب محترم نشمردن دنیا و بی خیالش بودن ،شب دور هم بودن رسید، شب عکس های یهویی که ثانیه به ثانیه بر روی تلگرام هایمان نقش و نگار عوض می کنند و برایمان چشمک می زنند، شب بگو […]

کوزه شدن، تکامل بشریت

کوزه شدن،الگوی تکامل بشریت است.فرآیندی که از خاک رس کوزه می سازد،کم از فرآیند به کمال رسیدن بشرندارد. خاک زاده سنگ است و بشر زاده خاک. مرحله اول در فرآیند کوزه شدن الک خاک رس است.در مرحله اول فرآیند انسانیت اعمال انسانی الک می شوند.بدین معنا که اعمال خوب و بد از هم الک می […]

ذات بنی بشر

به سرزمینی سفر کردم بس حیرت انگیز.به دروازه سرزمین که رسیدم گویی توانایی اندیشه کردن از من سلب شد.با نیرویی ناشناخته و مبهم گسیل می شدم.پس ار عبور از دروازه دیدگانم به تماشای چهار برزن نشستند.نیرو مرا به سمت اولین برزن گسیل کرد.نامش را زمزمه کردم ،برزن عشق. بوی عطر مطربی و گل سرخ به […]

ستوده ترین وجود

چشمان ارغوانی ات را خواهم ستود،ای ستوده ترین وجود سگرمه هایت را به تبسمی خواهم خرید،ای زیبا ترین وجود مهر سکوت لبهایت را به درودی خواهم گشود،ای مهربانترین وجود بوسه بر دستان پینه بسته ات خواهم زد،ای نازنین ترین وجود هم پای پاهای خسته ات خواهم شد،آنگاه که کفش آهنی می خواهی تنبیه هایت را […]