دلنوشته

تبریک

دیروز را دوست داشته باش به شرط عبرت نه حسرت امروز را دوست داشته باش به شرط زیستن نه مردن فردا را دوست داشته باش به شرط ساختن نه باختن خویشتن را دوست داشته باش به شرط بنده خدا نه بنده مخلوق زندگی را دوست داشته باش چون خواست خدایت است خدایی که دوستت دارد […]

چشمه

  چشمه با تلاش فراوان سنگ سخت را کنار زدو به قعر سرزمینی مبهم جاری شد. اما ای کاش چشمه وارد این سرزمین نمی شدی، سرزمینی که در آن احساس بی مفهوم ترین واژه است، سرزمینی که نفس کشیدن درآن حکم مرگ را دارد، سرزمینی که زندگی کردن در آن حکم کشتن روح ها را […]

یلدا

  باز هم شب یلدا باز، هم شب چله، باز هم رسید شب پر خوری، بازهم رسید شب محترم نشمردن دنیا و بی خیالش بودن ،شب دور هم بودن رسید، شب عکس های یهویی که ثانیه به ثانیه بر روی تلگرام هایمان نقش و نگار عوض می کنند و برایمان چشمک می زنند، شب بگو […]

تنهایی شلوغ

  زیستن بر زندگی کردن سرپاست،زندگی کرده بر زنده گری برپاست و زنده گری بر زنده بودن پابرجاست. گر ساز زیستن کوک باشد رقص بی نظیر زنده گری،زندگی را به اوج  می رساند.اما امان از روزی که کوک ساز رها شود،آن دم است که تنهایی شلوغ با افتخار رونمایی می شود. آیا درآن هنگام هم […]