هدف زندگی

زندگی زیباست،مهم این است که زیبا را چگونه تعبیر خواهی کرد. هدف زندگی گر زیبا باشد،مسیردستیابی به هدف نیززیبا خواهد بود وآن هنگام است که زندگی زیبا خواهد شد. ما انسان ها موجودات از پیش ساخته ای هستیم که دراین دنیا فقط در حال توسعه دادن پیش فرضهایمان هستیم وهدف بزرگترین و مهم ترین زیر […]

ماجرای زندگی

زندگی واژه ایست عمیق،که برای درکش،باید که در آن غرق شد و برای شکست دادنش،باید که غریق نجات شد،اما با این همه،باز هم این زندگی است که برنده ماجراست، زیرا که ما اگر شناگران ماهری باشیم فقط وفقط توانسته ایم حقمان را از آن بگیریم،همین وبس. زندگی یک ماجراست،یک ماجرای طولانی و جذاب؛که سرار آن […]

ستوده ترین وجود

چشمان ارغوانی ات را خواهم ستود،ای ستوده ترین وجود سگرمه هایت را به تبسمی خواهم خرید،ای زیبا ترین وجود مهر سکوت لبهایت را به درودی خواهم گشود،ای مهربانترین وجود بوسه بر دستان پینه بسته ات خواهم زد،ای نازنین ترین وجود هم پای پاهای خسته ات خواهم شد،آنگاه که کفش آهنی می خواهی تنبیه هایت را […]

تبسم گرم

وقتی خورشید به ساکنین زمینش لبخند میزند،شاید که شاهد یکی از بهترین صحنه های عمرمان هستیم،سکانسی از زندگی که خیلی از ماها بازی کردن آن را خوب بلد نیستیم،خیلی ساده و بی تفاوت از کنار این اتفاق شگفت انگیزرد می شویم . اما این صحنه مملوء از احساس است ، احساسی شیرین که رنگ و […]

کوته سخنی با خدا

خدا در دل توست،لیکن تو در آسمان به دنبالش می گردی. سلام.نمی دانم سلامم را به عنوان سلامتی تلقی خواهی ویا صدا کردنت.از ندیدگان آدم و حوا،از فرزندان آبان و از توابع زمینم. از جنس آدم و حوا هستم،خطا خواهم کرد،جبران ناپذیر،آن را به توبه ای خواهی بخشید،باورناپذیر.از دنیا می خورم،اورا خواهی زد.از آدمیان دلزده […]

سلام بر زندگی

سلامت می دهم،ای بیننده زندگی من سلامت می دهم،ای قاتل کودکی من سلامت می دهم،ای یار همیشگی من سلامت می دهم،ای طرار عزیزکان من سلامت می دهم،ای باعث هق هق و بغض شبانه  من سلامت می دهم،ای بانی نفس کشیدن من سلامت می دهم،ای نابودگر لحظات ناب من سلامت می دهم،ای زندگی سراسر تنهایی من   […]

خاطرات یه ربات پیش خدمت

  گویند خنده بر هر درد بی درمانی دواست.سکه روزگار دست بلند کند و گوید:(برای شیرم شاید چنین باشد،لیکن برای خطم نمکی بر زخم کم تمن آست. اوف ،اوف،خدای من بازهم آقای پیتربا آن صدایی که انگار یک من روغن بدون پالم اویلا نوش جان کرده است،نوای زمخت ادوارد،ادوارد سر داده است.کمی بعد شکم سرتاسر […]

آتش نشان

مهربان کیست؟ایثارگر کیست؟جان برکف کیست؟دلاور کیست؟آن که به آتش می زند و آتش بر وی گلستان نمی شود کیست؟آن که شعله های آتش بر سر رباییدنش در مشاجره به سر می برند کیست؟جوانمرد کیست؟مرد دوران کیست؟ همه اورا می شناسیم ،لیکن به قسمت فراموش شده های ذهنمان می سپاریمش. نیک اندیشی که روزگار اورا به […]

انعکاس

زندگی بی آلایش و ساده است،سراسرآن انعکاس و تکرار است،اما  در قالب های مختلف. گاهی آنگونه بر وفق مراد است که باید از آن ترسید،گاهی به طوری دردمند و غیر قابل تحمل است،که باید خوشحال بود،آخر هرچه کمان بیشتر به عقب رانده شود،تیر با سرعت و برد بیشتری پرتاب می شود،بردی که شاید جز آن […]

خداوند

خدا با من است،درهمین حوالی در همین اتاق تنگ و خالی در همین ذهن تهی و کالی در همین دنیا و دنیای تالی   دوتدار شما باپوک